Blog

 

Të dhënat e fondeve për datat 23,24,25,26 Dhjetor 2022

Të dhënat e fondeve për datat 23,24,25,26 Dhjetor 2022

Të nderuar Klientë,
Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 23,24,25,26 Dhjetor janë si më poshtë vijon:

 

Datë 23 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,617.0988 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 1,679,991,390.12 ALL

 

Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.3461 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 902,156,460.77 ALL

 

Datë 24 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,617.2770 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 1,680,176,469.50 ALL

Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.3872 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 902,185,729.13 ALL

Datë 25 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,617.4552 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 1,680,361,586.32 ALL


Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.4282 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 902,214,996.83 ALL

Datë 26 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”
Çmimi i kuotës: 1,617.6334 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 1,680,546,740.56 ALL

Fondi i Investimit “Credins Premium”
Çmimi i kuotës: 1,265.4693 ALL
Vlera Neto e Aseteve: 902,244,263.78 ALL