Blog

 

Të dhënat e fondeve, 22/12/2022

Të dhënat e fondeve, 22/12/2022

Të nderuar Klientë,

Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 22.12.2022 janë si më poshtë vijon:

 

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,616.9207 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1,677,587,532.65 ALL

 

Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.3061 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 903,261,295.85 ALL

 

Faleminderit,

Credins Invest