Blog

 

Të dhënat e fondeve, 21/12/2022

Të dhënat e fondeve, 21/12/2022

Të nderuar Klientë,

Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 21.12.2022 janë si më poshtë vijon:

 

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1.616,7423 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1.678.424.374,52 ALL

 

Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1.265,2657 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 905.867.323,96 ALL

 

Faleminderit,

Credins Invest