Blog

 

Të dhënat e fondeve, 20/12/2022

Të dhënat e fondeve, 20/12/2022

Të nderuar Klientë,

Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 20.12.2022 janë si më poshtë vijon:

 

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,616.5641 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1,678,971,796.31 ALL

 

Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.2280 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 912,067,904.95 ALL

 

Faleminderit,

Credins Invest