Blog

 

Te dhenat e Fondeve 16, 17, 18, 19/12/2022

Te dhenat e Fondeve 16, 17, 18, 19/12/2022

Të dhënat e fondeve për datat 16,17,18,19 Dhjetor 2022

Të nderuar Klientë,

Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 16,17, 18, 19 Dhjetor janë si më poshtë vijon:

 

Datë 16 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,615.8525 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1,679,300,200.70 ALL


Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.0748 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 914,238,754.08 ALL

 

Datë 17 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,616.0303 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1,679,484,985.20 ALL


Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.1134 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 914,266,683.54 ALL

 

Datë 18 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,616.2081 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1,679,669,807.09 ALL


Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.1521 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 914,294,612.30 ALL

 

Datë 19 Dhjetor 2022

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,616.3860 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1,679,854,666.38 ALL


Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.1904 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 912,040,753.31 ALL