Blog

 

Të dhënat e fondeve 15/12/2022

Të dhënat e fondeve 15/12/2022

Të nderuar Klientë,

Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.12.2022, janë si vijon:

 

Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension”

Çmimi i kuotës: 1,615.6737 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 1,678,735,395.27 ALL

 

Fondi i Investimit “Credins Premium”

Çmimi i kuotës: 1,265.0376 ALL

Vlera Neto e Aseteve: 914,338,416.01 ALL

 

Faleminderit,

Credins Invest