Blog

Sugjerime & Ankesa

   

  Të nderuar Investitorë,

   

  Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

   

  Faleminderit,

  Credins Invest