Blog

KËSHILLTARI FINANCIAR

Credins Invest sh.a. – Shoqëri Administruese e Fondit të Pensioneve Vullnetare, Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive dhe Fondit të Investimeve Alternative, ofron këshilltarë të brendshëm për t’ju asistuar dhe ndihmuar në lidhje me vendimin se në cilin fond duhet të investoni, karakteristikat e investimit dhe karakteristikat e riskut.

Për më shumë informacion rreth fondit të pensionit “Credins Pension” klikoni më poshtë:

Shkarkoni Dokumentin

Për më shumë informacion rreth fondit të investimit “Credins Premium” klikoni më poshtë:

Shkarkoni Dokumentin

MATERIALET EDUKUESE

Klikoni më poshtë për më shumë informacion në lidhje me materialet edukuese nga Credins Invest.

MATERIALET EDUKUESE

Klikoni më poshtë për më shumë informacion në lidhje me materialet edukuese nga Credins Invest.

KONTAKT

Me anë të formës së mëposhtme, ju mund të kontaktoni me këshilltarët financiarë në Credins Invest:   

  Të nderuar Investitorë,

   

  Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

   

  Faleminderit,

  Credins Invest