Blog

 

Raporte Mujore, Janar 2023

Raporte Mujore, Janar 2023

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Janar 2023 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”.

E rëndësishmë për klientët e fondit të investimit është të lexojnë seksionin mbi pritshmëritë e Bankës së Shqipërisë në rënien e inflacionit përgjatë vitit 2023, dhe procesin e rialokimit të aseteve nga Shoqëria Administruese, reflektuar në faqen e tretë të raportit.

“Investitorët e Fondit të Investimit inkurajohen të jenë të duruar, të mos bëjnë disinvestime të ndikuara nga kushtet e pafavorshme të tregut dhe të kenë një qasje të orientuar në vlerën afatgjatë të investimeve të tyre.”

Fondi i Pensionit “Credins Pension”, përgjithësisht, nuk është ndikuar nga luhatjet e vazhdueshme të normave të interesit të obligacioneve qeveritare gjatë vitit 2022. Nisur nga natyra afatgjatë e fondit të pensionit, asetet mbahen kryesisht deri në maturim dhe për rrjedhojë çmimi i kuotës nuk pëson luhatje të konsiderueshme.

 

Për informacion më të detajuar, ju rekomandojmë të lexoni raportet e plota:

Raporti Mujor Credins Premium, Janar 2023

Raporti Mujor Credins Pension, Janar 2023