Blog

RAPORTET FINANCIARE PER FONDIN E INVESTIMIT

31.03.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2022

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2022

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.6.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest