Blog

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E PENSIONIT

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2015

Pasqyrat Financiare të Audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

30.6.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2015

Pasqyrat Financiare të Audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin