RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E PENSIONIT

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2015

Pasqyrat Financiare të Audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin