Blog

PERFORMANCA E FONDIT TË INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”
Data Çmimi Ndryshimi %

INFORMIMI I INVESTITORËVE TË FONDIT “CREDINS PREMIUM”

 

Të nderuar Investitorë,

 

Që prej fillimit të aktivitetit të Fondit “Credins Premium” në 1 gusht 2016, ekipi i Shoqërisë Credins Invest ka punuar gjithmonë me përkushtim për të mbrojtur interesat e investitorëve të Fondit dhe rritur kthimet nga investimet e tyre. Gjatë këtyre viteve, Fondi ka patur kthime vjetore pozitive, dhe norma mesatare vjetore e 6 viteve te fundit rezultoi 5.5%. Gjatë dy viteve të fundit, Fondi është përballur dhe me situata të vështira ekonomike siç ishte viti 2020, ku pavarësisht impakteve negative që sollën kufizimet dhe situata e krijuar, Fondi realizoi një normë vjetore pozitive. Me normalizimin e situatës ekonomike gjatë vitit 2021, Fondi performoi mjaft mirë dhe realizoi një normë kthimi vjetore prej 4.41%.

 

Gjatë vitit 2022, rritja e lartë e inflacionit në Shqipëri, ka rritur normat e instrumenteve financiare të Qeverisë Shqiptare, duke impaktuar negativisht normën e kthimit të Fondit të Investimit “Credins Premium”. Përballë kësaj situate, Shoqëria Administruese ka ndërmarrë një proces ri-alokimi taktik të aseteve në instrumente afatshkurtër, për të ulur impaktet negative nga rezultatet e ankandeve. Ky proces është zhvilluar duke konsideruar gjithmonë interesin më të mirë të investitorëve dhe me efekt sa më të ulët për ta. Në vijim të këtij procesi ri-alokimi taktik të aseteve, Fondi është pozicionuar në më shumë se 50% të aseteve në instrumenta afatshkurtër dhe mjete monetare e ekuivalente të tyre.

 

Shoqëria Administruese do të vazhdojë drejt alokimit në instrumente afatshkurtër deri në momentin kur situata e tregut financiar të normalizohet, për t’u rikthyer në nivelet e alokimit strategjik.

 

Shoqëria Administruese inkurajon investitorët e Fondit të jenë të duruar, të mos bëjnë disinvestime të ndikuara nga kushtet e pafavorshme të tregut dhe të kenë një qasje të orientuar në vlerën afatgjatë të investimeve të tyre.

 

Faleminderit për bashkëpunimin,
Credins Invest