Blog

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.12.2022, janë si vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,615.6737 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,678,735,395.27 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.0376 ALL Vlera Neto e Aseteve: 914,338,416.01 ALL   Faleminderit, Credins Invest ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.11.2022, janë si vijon:   15.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1.610,3705 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.646.327.842,73 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1.279,8207 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.133.202.451,79 ALL   ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat e mëposhtme, janë si vijon:   11.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,609.6793 Vlera Neto e Aseteve: 1,645,336,169.79 Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,279.4527 Vlera Neto e Aseteve: 1,137,297,092.71   12.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” ...
Lexo më shumë
Dëshirojmë t’ju njoftojmë që në datat 23 Nëntor dhe 13, 14, 15 Dhjetor 2022, Credins Invest do të zhvillojë trajnimin me teme “Edukimi në vazhdim” për agjentët e tregut SIK. Trajnimi do të zhvillohet pranë zyrave qendrore të Bankës Credins, Salla e Trajnimeve në katin -1. Credins Invest, Datë 09/11/2022 ...
Lexo më shumë
Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Tetor 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar që është përfshirë në raport lidhur me rritjen e normës bazë të interesit nga ...
Lexo më shumë
Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Shtator 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar që është përfshirë në raport lidhur me luhatshmërinë e fondit, parashikimet për kohëzgjatjen e ...
Lexo më shumë
Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Gusht 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për investitorët e fondit të investimit: Shoqëria Administruese ka ndërmarrë një proces ri-alokimi taktik të aseteve në instrumente afatshkurtër, për të ulur impaktet negative nga rezultatet e ankandeve ...
Lexo më shumë
Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji Nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Investimit “Credins Premium” dhe Informacionin Kryesor për Investitorin (KIID), miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në Prospekt janë kryer përditësimet e: ...
Lexo më shumë
Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2021 , i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim. Pjesë nga fjala e Administratorit të Përgjithshëm: “Fondi i Pensionit “Credins Pension” dhe Fondi i Investimit “Credins ...
Lexo më shumë
Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Korrik 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për investitorët e fondit të investimit: “Rritja e inflacionit që po përjeton ekonomia shqiptare së bashku me rritjen e normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë kanë ...
Lexo më shumë