Blog

Credins Invest publikon raportin përmbledhës per vitin 2022, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjatë këtij viti. Raporti paraqet një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2022, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit te Shoqërise si dhe misionin dhe sfidat për në vijim. Pjesë nga fjala e Administratorit të Përgjithshëm: …Viti 2022 është i pari vit ku ...
Lexo më shumë
Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji Nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Investimit “Credins Premium”. Në Prospekt janë kryer përditësimet si më poshtë: Të dhënat e fondeve për vitin 2022 në Seksionin ...
Lexo më shumë
Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe Aktet nënligjore të dala nën zbatim të tij, shoqëria “Credins Invest” sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendimin nr. 65, datë 31.03.2023. Në prospekt ...
Lexo më shumë
Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji Nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin dhe publikimin e Informacionit Kryesor për Investitorin (KIID) për Fondin e Investimit Credins Premium. Në Informacionin Kryesor për Investitorin është kryer përditësimi i treguesve të fondit për vitin 2022, dokument të cilin mund ta shfletoni elektronikisht në faqen tonë zyrtare në rubrikën Dokumentacioni i Fondit të Investimit Crendins Premium. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, Credins Invest sh.a.   Datë 22.02.2023 ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 23,24,25,26 Dhjetor janë si më poshtë vijon:   Datë 23 Dhjetor 2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,617.0988 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,679,991,390.12 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.3461 ALL Vlera Neto e Aseteve: ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 22.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,616.9207 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,677,587,532.65 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.3061 ALL Vlera Neto e Aseteve: 903,261,295.85 ALL   Faleminderit, Credins ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 21.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1.616,7423 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.678.424.374,52 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1.265,2657 ALL Vlera Neto e Aseteve: 905.867.323,96 ALL   Faleminderit, Credins ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 20.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,616.5641 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,678,971,796.31 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.2280 ALL Vlera Neto e Aseteve: 912,067,904.95 ALL   Faleminderit, Credins ...
Lexo më shumë
Të dhënat e fondeve për datat 16,17,18,19 Dhjetor 2022 Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 16,17, 18, 19 Dhjetor janë si më poshtë vijon:   Datë 16 Dhjetor 2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,615.8525 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,679,300,200.70 ALL Fondi i Investimit “Credins ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.12.2022, janë si vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,615.6737 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,678,735,395.27 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.0376 ALL Vlera Neto e Aseteve: 914,338,416.01 ALL   Faleminderit, Credins Invest ...
Lexo më shumë