Blog

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 23,24,25,26 Dhjetor janë si më poshtë vijon:   Datë 23 Dhjetor 2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,617.0988 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,679,991,390.12 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.3461 ALL Vlera Neto e Aseteve: ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 22.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,616.9207 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,677,587,532.65 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.3061 ALL Vlera Neto e Aseteve: 903,261,295.85 ALL   Faleminderit, Credins ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 21.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1.616,7423 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.678.424.374,52 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1.265,2657 ALL Vlera Neto e Aseteve: 905.867.323,96 ALL   Faleminderit, Credins ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 20.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,616.5641 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,678,971,796.31 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.2280 ALL Vlera Neto e Aseteve: 912,067,904.95 ALL   Faleminderit, Credins ...
Lexo më shumë
Të dhënat e fondeve për datat 16,17,18,19 Dhjetor 2022 Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 16,17, 18, 19 Dhjetor janë si më poshtë vijon:   Datë 16 Dhjetor 2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,615.8525 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,679,300,200.70 ALL Fondi i Investimit “Credins ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.12.2022, janë si vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,615.6737 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,678,735,395.27 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.0376 ALL Vlera Neto e Aseteve: 914,338,416.01 ALL   Faleminderit, Credins Invest ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.11.2022, janë si vijon:   15.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1.610,3705 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.646.327.842,73 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1.279,8207 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.133.202.451,79 ALL   ...
Lexo më shumë
Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat e mëposhtme, janë si vijon:   11.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,609.6793 Vlera Neto e Aseteve: 1,645,336,169.79 Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,279.4527 Vlera Neto e Aseteve: 1,137,297,092.71   12.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” ...
Lexo më shumë
Dëshirojmë t’ju njoftojmë që në datat 23 Nëntor dhe 13, 14, 15 Dhjetor 2022, Credins Invest do të zhvillojë trajnimin me teme “Edukimi në vazhdim” për agjentët e tregut SIK. Trajnimi do të zhvillohet pranë zyrave qendrore të Bankës Credins, Salla e Trajnimeve në katin -1. Credins Invest, Datë 09/11/2022 ...
Lexo më shumë
Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Tetor 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar që është përfshirë në raport lidhur me rritjen e normës bazë të interesit nga ...
Lexo më shumë