Blog

NJOFTIME

08.08.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Korrik 2020

Shkarkoni Dokumentin

08.08.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Korrik 2020

Shkarkoni Dokumentin

28.07.2020

Credins Invest publikoi Prospektin e Fondit Credins Premium

Shkarkoni Dokumentin

28.07.2020

Credins Invest publikoi Informacionin Kryesor për Investitorin

Shkarkoni Dokumentin

10.07.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Qershor 2020

Shkarkoni Dokumentin

10.07.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Qershor 2020

Shkarkoni Dokumentin

12.06.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Maj 2020

Shkarkoni Dokumentin

12.05.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Maj 2020

Shkarkoni Dokumentin

13.05.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Prill 2020

Shkarkoni Dokumentin

13.05.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Prill 2020

Shkarkoni Dokumentin

12.03.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Premium për Shkurt 2020

Shkarkoni Dokumentin

12.03.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shkurt 2020

Shkarkoni Dokumentin

06.02.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Janar 2020

Shkarkoni Dokumentin

06.02.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Janar 2020

Shkarkoni Dokumentin

28.01.2020

Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për tremujorin e katërt të vitit 2019

Shkarkoni Dokumentin

28.01.2020

Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për tremujorin e katërt të vitit 2019

Shkarkoni Dokumentin

28.01.2020

Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, tremujori i katërt i vitit 2019

Shkarkoni Dokumentin

13.01.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Dhjetor 2019

Shkarkoni Dokumentin

13.01.2020

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Dhjetor 2019

Shkarkoni Dokumentin

03.12.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Nentor 2019

Shkarkoni Dokumentin

03.12.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Nentor 2019

Shkarkoni Dokumentin

06.11.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Tetor 2019

Shkarkoni Dokumentin

06.11.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Tetor 2019

Shkarkoni Dokumentin

08.10.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shtator 2019

Shkarkoni Dokumentin

08.10.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shtator 2019

Shkarkoni Dokumentin

25.09.2019

Credins Invest Publikoi Raporti Vjetor 2018

Shkarkoni Dokumentin

13.09.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Gusht 2019

Shkarkoni Dokumentin

13.09.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Gusht 2019

Shkarkoni Dokumentin

02.08.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Korrik 2019

Shkarkoni Dokumentin

02.08.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Korrik 2019

Shkarkoni Dokumentin

08.07.2019

Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 6 mujorin e vitit 2019

Shkarkoni Dokumentin

08.07.2019

Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për 6 mujorin e 2019

Shkarkoni Dokumentin

08.07.2019

Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 6 mujorin e 2019

Shkarkoni Dokumentin

08.07.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Qershor 2019

Shkarkoni Dokumentin

08.07.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Qershor 2019

Shkarkoni Dokumentin

10.06.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Maj 2019

Shkarkoni Dokumentin

10.06.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Maj 2019

Shkarkoni Dokumentin

10.05.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Prill 2019

Shkarkoni Dokumentin

10.05.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Prill 2019

Shkarkoni Dokumentin

03.04.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Mars 2019

Shkarkoni Dokumentin

03.04.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Mars 2019

Shkarkoni Dokumentin

07.03.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shkurt 2019

Shkarkoni Dokumentin

07.03.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shkurt 2019

Shkarkoni Dokumentin

26.02.2019

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2018

Shkarkoni Dokumentin

26.02.2019

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2018

Shkarkoni Dokumentin

13.02.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Janar 2019

Shkarkoni Dokumentin

13.02.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Janar 2019

Shkarkoni Dokumentin

21.01.2019

Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për vitin 2018

Shkarkoni Dokumentin

21.01.2019

Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për vitin 2018.

Shkarkoni Dokumentin

21.01.2019

Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për vitin 2018.

Shkarkoni Dokumentin

14.01.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Dhjetor 2018

Shkarkoni Dokumentin

14.01.2019

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Dhjetor 2018

Shkarkoni Dokumentin

07.12.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Nëntor 2018

Shkarkoni Dokumentin

07.12.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Nëntor 2018

Shkarkoni Dokumentin

14.11.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Tetor 2018

Shkarkoni Dokumentin

14.11.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Tetor 2018

Shkarkoni Dokumentin

18.10.2018

Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 9 mujorin e vitit 2018

Shkarkoni Dokumentin

18.10.2018

Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për 9 mujorin e vitit 2018.

Shkarkoni Dokumentin

18.10.2018

Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 9 mujorin e vitit 2018.

Shkarkoni Dokumentin

15.10.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shtator 2018

Shkarkoni Dokumentin

15.10.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shtator 2018

Shkarkoni Dokumentin

01.10.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Gusht 2018

Shkarkoni Dokumentin

01.10.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Gusht 2018

Shkarkoni Dokumentin

22.08.2018

Publikohet prospekti i përditësuar i fondit të investimit “Credins Premium, miratuar me vendimin nr. datë 30.07.2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, si dhe dokumenti “Informacioni Kryesor për Investitorin”.

Shkarkoni Dokumentin

14.08.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Korrik 2018

Shkarkoni Dokumentin

14.08.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Korrik 2018

Shkarkoni Dokumentin

15.07.2018

Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 6 mujorin parë të vitit 2018

Shkarkoni Dokumentin

15.07.2018

Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 6 mujorin e parë të vitit 2018.

Shkarkoni Dokumentin

11.07.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Qershor 2018

Shkarkoni Dokumentin

11.07.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Qershor 2018

Shkarkoni Dokumentin

20.06.2018

Shtohet rrjeti Credins Invest

Shkarkoni Dokumentin

06.06.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Maj 2018

Shkarkoni Dokumentin

06.06.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Maj 2018

Shkarkoni Dokumentin

30.05.2018

Fondi Investimit Credins Premium shënon 2 vjetorin e licensimit

Shkarkoni Dokumentin

12.05.2018

Credins Invest publikoi Prospektin e Përmbledhur për “Credins Pensions”

Shkarkoni Dokumentin

12.05.2018

Credins Invest publikoi Prospektin e Përmbledhur për “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

06.05.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Prill 2018

Shkarkoni Dokumentin

06.05.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Prill 2018

Shkarkoni Dokumentin

16.04.2018

Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 3 mujorin parë të vitit 2018

Shkarkoni Dokumentin

16.04.2018

Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për 3 mujorin parë të vitit 2018.

Shkarkoni Dokumentin

16.04.2018

Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 3 mujorin parë të vitit 2018.

Shkarkoni Dokumentin

06.04.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Mars 2018

Shkarkoni Dokumentin

06.04.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Mars 2018

Shkarkoni Dokumentin

21.03.2018

Intervistë në Revistën Monitor 2018

Shkarkoni Dokumentin

13.03.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shkurt 2018

Shkarkoni Dokumentin

13.03.2018

Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shkurt 2018

Shkarkoni Dokumentin

19.02.2018

Credins Invest publikoi Komentarin për Credins Premium për Janar 2018

Shkarkoni Dokumentin

01.02.2018

Miratohet Depozitari i ri i Fondit Credins Premium

Shkarkoni Dokumentin

29.01.2018

Credins Invest publikoi Komentarin për Credins Premium për Dhjetor 2017

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Credins Invest publikoi Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit Credins Premium, 31 Dhjetor 2017

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Credins Invest publikoi Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit Credins Pension, 31 Dhjetor 2017

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Credins Invest publikoi Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese, 31 Dhjetor 2017

Shkarkoni Dokumentin

12.12.2017

Credins Invest publikoi Komentarin për “Credins Premium” për Muajin Nëntor 2017

Shkarkoni Dokumentin

12.12.2017

Credins Invest publikoi Prospektin e Përmbledhur për “Credins Pensions”

Shkarkoni Dokumentin

12.12.2017

Credins Invest publikoi Komentarin për “Credins Pensions” për Muajin Nëntor 2017

Shkarkoni Dokumentin

06.11.2017

Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Premium” për Muajin Tetor 2017

Shkarkoni Dokumentin

06.11.2017

Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Pension” për Muajin Tetor 2017

Shkarkoni Dokumentin

13.10.2017

Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Premium” për Muajin Shtator 2017

Shkarkoni Dokumentin

13.10.2017

Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Pension” për Muajin Shtator 2017

Shkarkoni Dokumentin

13.10.2017

Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Shoqërisë Administruese” për Muajin Shtator 2017

Shkarkoni Dokumentin

05.10.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Shtator 2017

Shkarkoni Dokumentin

05.10.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Shtator 2017

Shkarkoni Dokumentin

06.09.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Gusht 2017

Shkarkoni Dokumentin

06.09.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Gusht 2017

Shkarkoni Dokumentin

07.08.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Korrik 2017

Shkarkoni Dokumentin

07.08.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Korrik 2017

Shkarkoni Dokumentin

11.07.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Qershor 2017

Shkarkoni Dokumentin

11.07.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Qershor 2017

Shkarkoni Dokumentin

09.06.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Maj 2017

Shkarkoni Dokumentin

09.06.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Maj 2017

Shkarkoni Dokumentin

16.05.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Prill 2017

Shkarkoni Dokumentin

16.05.2017

Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Prill 2017

Shkarkoni Dokumentin

05.04.2017

Intervistë mbi investimet financiare në Scan TV

Shkarkoni Dokumentin

14.12.2016

Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive merr pjesë në Festën e Fund Vitit të Shoqatës së Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve

Shkarkoni Dokumentin

21.11.2016

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2016

Shkarkoni Dokumentin

18.11.2016

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30 shtator 2016

Shkarkoni Dokumentin

16.11.2016

Deklaratë mbi Platformat e Investimit Online

Shkarkoni Dokumentin

08.11.2016

Workshop me përfaqësues të tregut të kapitaleve në vend, në përfundim të fazës së parë të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve

Shkarkoni Dokumentin

23.09.2016

Krijohet portali www.shsjpfi.com, faqja zyrtare e internetit e Shoqatës Së Siguruesve të Jetës,Pensioneve dhe Fondeve të Investimit

Shkarkoni Dokumentin

23.08.2016

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2016

Shkarkoni Dokumentin

09.06.2016

Licensohet Fondi i Investimit “CREDINS PREMIUM”

Shkarkoni Dokumentin

25.05.2016

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2016

Shkarkoni Dokumentin

10.05.2016

Njoftim Për Transferimin e Selisë Qendrore Të SiCRED Pensions

Shkarkoni Dokumentin

27.04.2016

Mbi 5000 anëtarë në fondin e pensionit vullnetar SiCRED Pensions!

Shkarkoni Dokumentin

09.04.2016

Përse duhet të kursejmë në fondet private vullnetare të pensionit

Shkarkoni Dokumentin

10.11.2015

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2015

Shkarkoni Dokumentin

08.10.2015

SiCRED PENSIONS merr pjesë në konferencën “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit” nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me mbështetjen e Bankës Botërore, më 8 tetor 2015.

Shkarkoni Dokumentin

08.10.2015

Mbyll punimet konferenca “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit”.

Shkarkoni Dokumentin

08.10.2015

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me mbështetjen e Bankës Botërore, më 8 tetor 2015 organizon në Tiranë konferencën “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit”.

Shkarkoni Dokumentin

26.05.2015

Banka CREDINS blen 76% të aksioneve të SHAFP SiCRED sh.a.

Shkarkoni Dokumentin

18.03.2015

Reforma e pensioneve, s’ka përfitime të mjaftueshme

Shkarkoni Dokumentin

17.02.2015

Pensionet vullnetare, zgjedhja e zgjuar

Shkarkoni Dokumentin

16.01.2015

Mbi ndryshimet fiskale që incentivojnë Fondet e Pensionit Vullnetar

Shkarkoni Dokumentin

08.12.2014

Intervistë në Revistën Monitor

Shkarkoni Dokumentin

10.11.2014

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2014

Shkarkoni Dokumentin

17.10.2014

Standard&Poor’s rrit vlerësimin për Shqipërinë nga stabël në pozitive

Shkarkoni Dokumentin

24.09.2014

Shoqëria SiCRED sh.a. rrit përsëri prezencën në aksionet e Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a.

Shkarkoni Dokumentin

01.08.2014

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2014

Shkarkoni Dokumentin

16.07.2014

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare fillon zbatimin e projektit të asistencës për tregun e pensioneve private vullnetare

Shkarkoni Dokumentin

14.07.2014

Ata që dëshirojnë të ardhura shtesë duhet të kursejnë më shumë!

Shkarkoni Dokumentin

14.06.2014

Reforma e Pensioneve

Shkarkoni Dokumentin

16.05.2014

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31 Mars 2014

Shkarkoni Dokumentin

08.05.2014

Njoftim Për Transferimin e Selisë Qendrore

Shkarkoni Dokumentin

09.04.2014

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare për vitin 2013

Shkarkoni Dokumentin

09.09.2013

Shoqëria SiCRED sh.a. rrit prezencën e saj në aksionet e Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a.

Shikoni Linkun

24.01.2013

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me asistencën e Bankës Botërore fillon projektin për harmonizimin e legjislacionit të pensioneve private vullnetare me direktivat e BE-së dhe parimet e OECD-së

Shikoni Linkun

20.12.2012

Takim i Znj. Enkeleda Shehi, Kryetare e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me përfaqësues të tregjeve të mbikëqyrura nga AMF, për projektet e vitit 2013

Shikoni Dokumentin