Blog

MUNDËSI PUNËSIMI

Aktualisht nuk ka pozicione vakante pune pranë Credins Invest.
Ju lutemi të riktheheni sërish për të kontrolluar faqen.

Me publikimin e pozicioneve vakante, ju do të informoheni për mënyrën e aplikimit dhe të gjitha kërkesat e nevojshme lidhur me pozicionin e ofruar.

 

Ju falenderojmë,
Credins Invest

Doni të punoni me ne ?   

  Të nderuar Investitorë,

   

  Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

   

  Faleminderit,

  Credins Invest