Sigurimi dhe Shëndeti

Të gjithë anëtarët e Fondit të Pensionit Vullnetar Credins Pension të Shoqërisë Administruese Credins Invest kanë mundësi të planifikojnë dhe kenë nën kontroll jo vetëm portofolin e tyre financiar, por edhe shëndetin.


Përfitimet ekstra

Nëse jeni anëtar i Fondit të Pensionit Vullnetar ju përfitoni:

  • Sigurimin e Jetës falas
  • Zbritje deri në 60% në shërbimet mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë

*Për të përfituar sigurimin tuaj si dhe zbritjet në rrjetin mjekësor paraqituni sa më shpejt në degën më të afërt të SiCRED.


Kontakt

Për më shumë informacion ju lutemi na kontaktoni në:

Credins Invest sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive:

SiCRED sh.a., Shoqëria e Sigurimit të Jetës:


*Për të komunikuar me një nga këshilltarët tanë financiar klikoni këtu.

This post is also available in: English