Këshilltari Financiar

CREDINS INVEST sh.a. – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive ofron këshilltarë të brendshëm për t’ju asistuar dhe ndihmuar në lidhje me vendimin se në cilin fond duhet të investoni, karakteristikat e investimit dhe karakteristikat e riskut. Ne ju inkurajojmë gjithashtu drejtimin te pale të treta apo këshilltarë të jashtëm për të kërkuar asistencë në marrjen e vendimit për investimet, karakteristikat e tyre dhe risqet.


Për më shumë informacion rreth fondeve të pensionit klikoni këtu .

Për më shumë informacion rreth fondeve të investimit klikoni këtu .


Materiale Edukuese:

  • Nga të filloni për të investuar. Klikoni këtu për të lexuar materialin.
  • Pyetje të rëndësishme. Klikoni këtu për të lexuar materialin.
  • Perzgjedhja e një Ofruesi shërbimesh investimi. Klikoni këtu për të lexuar materialin.

Kontakt

Me anë të formës së mëposhtme ju mund të kontaktoni me këshilltarin e brendshëm:

Z. Admir RAMADANI, CFA


This post is also available in: English