Fondi i Investimit

Fondi i Investimit Credins Premium është një nga format e sipërmarrjeve të investimeve kolektive (SIK) me pjesëmarrje të hapur, e krijuar në bazë të një kontrate, nëpërmjet ofertës publike të kuotave.

Fondi CREDINS PREMIUM administrohet nga CREDINS INVEST sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, një shoqëri aksionere (sistemi me nje nivel) e cila është një transformim i Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SICRED sh.a..


Avantazhet

 • Fondi ka profil risku te ulët pasi investohet në tituj të Shtetit Shqiptar.
 • Likuiditet i lartë: mundësia e tërheqjes në çdo kohë brenda 7 ditëve pa penalitet dhe pa humbur interesin.
 • Fondi synon të ketë normë kthimi më të larte se depozita.
 • Mund të investohet me shumë të menjëhershme ose me plan investimi periodik, ku shuma minimale e investimit është vetem 2,000 Lekë.
 • Mundësi diversifikimi të investimeve.
 • Menaxhim profesional i investimeve.
 • Fondi është shumë transparent: Në cdo moment mund të aksesoni llogarinë tuaj on-line.

Kuotat

 • Kuotat në Fondin Credins Premium janë të emetuara në Lekë.
 • Shuma minimale e investimit në Fond është 2.000 lekë.
 • Kjo shumë mund të rritet me një vlerë e cila është minimalisht 1.000 lekë.
 • Cdo blerje apo shlyerje kuotash në Fond do të bëhet në lekë.
 • Në rastin kur ligjet dhe rregulloret në zbatim të tyre, aktualisht në fuqi, do të ndryshojnë, shoqëria administruese mund të vendosë që blerja dhe shlyerja e kuotave të kryhet në një monedhë tjetër pas miratimit paraprak nga AMF.
 • Rrjetin e shitjes së Fondit të Investimit e gjeni në linkun më poshtë:                                          Rrjeti i shitjes së Fondin e Investimit

Për të shkarkuar Prospektin klikoni këtu.
Për të shkarkuar Prospektin e Përmbledhur klikoni këtu


Për të shkarkuar Informacionin Kryesor rreth Investitorit klikoni këtu.


Për informacionin më të fundit mujor mbi Fondin e Investimit, referojuni Komentarit për Korrik 2020.


Lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në dokumentin:“Guida e llogarisë në Fondin e Investimit Credins Premium”. Klikoni këtu për versionin Desktop dhe në versionin Mobile.


Raportet Financiare për Fondin e Investimit

Data Titulli i Raportit
30.06.2020 Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i dytë 2020 pdf
31.03.2020 Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i parë 2020 pdf
31.12.2019 Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin Credins Premium pdf
31.10.2019 Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit Credins Premium pdf
31.12.2018 Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit Credins Premium pdf
31.12.2017 Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit Credins Premium pdf
31.12.2016 Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit Credins Premium pdf

This post is also available in:
English


*Për të komunikuar me një nga këshilltarët tanë financiar klikoni këtu.

This post is also available in: English