Njoftime

Data Titulli i artikullit Link
08.08.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Korrik 2020
08.08.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Korrik 2020
28.07.2020 Credins Invest publikoi Prospektin e Fondit Credins Premium
28.07.2020 Credins Invest publikoi Informacionin Kryesor për Investitorin
10.07.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Qershor 2020
10.07.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Qershor 2020
12.06.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Maj 2020
12.05.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Maj 2020
13.05.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Prill 2020
13.05.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Prill 2020
12.03.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shkurt 2020
12.03.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shkurt 2020
06.02.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Janar 2020
06.02.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Janar 2020
28.01.2020 Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për tremujorin e katërt të vitit 2019
28.01.2020 Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për tremujorin e katërt të vitit 2019
28.01.2020 Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, tremujori i katërt i vitit 2019
13.01.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Dhjetor 2019
13.01.2020 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Dhjetor 2019
03.12.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Nentor 2019
03.12.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Nentor 2019
06.11.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Tetor 2019
06.11.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Tetor 2019
08.10.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shtator 2019
08.10.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shtator 2019
25.09.2019 Credins Invest Publikoi Raporti Vjetor 2018
13.09.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Gusht 2019
13.09.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Gusht 2019
02.08.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Korrik 2019
02.08.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Korrik 2019
08.07.2019 Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 6 mujorin e vitit 2019
08.07.2019 Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për 6 mujorin e 2019
08.07.2019 Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 6 mujorin e 2019
08.07.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Qershor 2019
08.07.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Qershor 2019
10.06.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Maj 2019
10.06.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Maj 2019
10.05.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Prill 2019
10.05.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Prill 2019
03.04.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Mars 2019
03.04.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Mars 2019
07.03.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shkurt 2019
07.03.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shkurt 2019
26.02.2019 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2018
26.02.2019 Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2018
13.02.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Janar 2019
13.02.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Janar 2019
21.01.2019 Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për vitin 2018
21.01.2019 Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për vitin 2018.
21.01.2019 Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për vitin 2018.
14.01.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Dhjetor 2018
14.01.2019 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Dhjetor 2018

Data Titulli i artikullit Link
07.12.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Nëntor 2018
07.12.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Nëntor 2018
14.11.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Tetor 2018
14.11.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Tetor 2018
18.10.2018 Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 9 mujorin e vitit 2018
18.10.2018 Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për 9 mujorin e vitit 2018.
18.10.2018 Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 9 mujorin e vitit 2018.
15.10.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shtator 2018
15.10.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shtator 2018
01.10.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Gusht 2018
01.10.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Gusht 2018
22.08.2018 Publikohet prospekti i përditësuar i fondit të investimit “Credins Premium, miratuar me vendimin nr. datë 30.07.2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, si dhe dokumenti “Informacioni Kryesor për Investitorin”.
14.08.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Korrik 2018
14.08.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Korrik 2018
15.07.2018 Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 6 mujorin parë të vitit 2018
15.07.2018 Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për 6 mujorin e parë të vitit 2018.
15.07.2018 Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 6 mujorin e parë të vitit 2018.
11.07.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Qershor 2018
11.07.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Qershor 2018
20.06.2018 Shtohet rrjeti Credins Invest
06.06.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Maj 2018
06.06.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Maj 2018
30.05.2018 Fondi Investimit Credins Premium shënon 2 vjetorin e licensimit
12.05.2018 Credins Invest publikoi Prospektin e Përmbledhur për “Credins Pensions”
12.05.2018 Credins Invest publikoi Prospektin e Përmbledhur për “Credins Premium”
06.05.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Prill 2018
06.05.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Prill 2018
16.04.2018 Pasqyrat financiare për “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për 3 mujorin parë të vitit 2018
16.04.2018 Raportet për Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, për 3 mujorin parë të vitit 2018.
16.04.2018 Raportet për Fondin e Investimit “Credins Premium”, për 3 mujorin parë të vitit 2018.
06.04.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Mars 2018
06.04.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Mars 2018
21.03.2018 Intervistë në Revistën Monitor 2018
13.03.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Premium për Shkurt 2018
13.03.2018 Credins Invest Publikoi Komentari për Credins Pension për Shkurt 2018
19.02.2018 Credins Invest publikoi Komentarin për Credins Premium për Janar 2018
01.02.2018 Miratohet Depozitari i ri i Fondit Credins Premium
29.01.2018 Credins Invest publikoi Komentarin për Credins Premium për Dhjetor 2017

Data Titulli i artikullit Link
31.12.2017 Credins Invest publikoi Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit Credins Premium, 31 Dhjetor 2017
31.12.2017 Credins Invest publikoi Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit Credins Pension, 31 Dhjetor 2017
31.12.2017 Credins Invest publikoi Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese, 31 Dhjetor 2017
12.12.2017 Credins Invest publikoi Komentarin për “Credins Premium” për Muajin Nëntor 2017
12.12.2017 Credins Invest publikoi Prospektin e Përmbledhur për “Credins Pensions”
12.12.2017 Credins Invest publikoi Komentarin për “Credins Pensions” për Muajin Nëntor 2017
06.11.2017 Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Premium” për Muajin Tetor 2017
06.11.2017 Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Pension” për Muajin Tetor 2017
13.10.2017 Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Premium” për Muajin Shtator 2017
13.10.2017 Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Credins Pension” për Muajin Shtator 2017
13.10.2017 Credins Invest publikoi pasqyrat financiare të “Shoqërisë Administruese” për Muajin Shtator 2017
05.10.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Shtator 2017
05.10.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Shtator 2017
06.09.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Gusht 2017
06.09.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Gusht 2017
07.08.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Korrik 2017
07.08.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Korrik 2017
11.07.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Qershor 2017
11.07.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Qershor 2017
09.06.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Maj 2017
09.06.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Maj 2017
16.05.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Credins Premium” per muajin Prill 2017
16.05.2017 Credins Invest publikoi komentarin e fondit “Sicred Pensions” per muajin Prill 2017
05.04.2017 Intervistë mbi investimet financiare në Scan TV

Data Titulli i artikullit Link
14.12.2016 Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive merr pjesë në Festën e Fund Vitit të Shoqatës së Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve
21.11.2016 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2016
18.11.2016 Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30 shtator 2016
16.11.2016 Deklaratë mbi Platformat e Investimit Online
08.11.2016 Workshop me përfaqësues të tregut të kapitaleve në vend, në përfundim të fazës së parë të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”
23.09.2016 Krijohet portali www.shsjpfi.com, faqja zyrtare e internetit e Shoqatës Së Siguruesve të Jetës,
Pensioneve dhe Fondeve të Investimit
23.08.2016 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2016
09.06.2016 Licensohet Fondi i Investimit “CREDINS PREMIUM”
25.05.2016 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2016
10.05.2016 Njoftim Për Transferimin e Selisë Qendrore Të SiCRED Pensions
27.04.2016 Mbi 5000 anëtarë në fondin e pensionit vullnetar SiCRED Pensions!
09.04.2016 Përse duhet të kursejmë në fondet private vullnetare të pensionit.

Data Titulli i artikullit Link
10.11.2015 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2015
08.10.2015 SiCRED PENSIONS merr pjesë në konferencën “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit” nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me mbështetjen e Bankës Botërore, më 8 tetor 2015.
08.10.2015 Mbyll punimet konferenca “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit”.
08.10.2015 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me mbështetjen e Bankës Botërore, më 8 tetor 2015 organizon në Tiranë konferencën “Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri – zgjerimi i mbulimit”.
26.05.2015 Banka CREDINS blen 76% të aksioneve të SHAFP SiCRED sh.a.
18.03.2015 Reforma e pensioneve, s’ka përfitime të mjaftueshme
17.02.2015 Pensionet vullnetare, zgjedhja e zgjuar pdf
16.01.2015 Mbi ndryshimet fiskale që incentivojnë Fondet e Pensionit Vullnetar

Data Titulli i artikullit Link
08.12.2014 Intervistë në Revistën Monitor pdf
10.11.2014 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2014
17.10.2014 Standard&Poor’s rrit vlerësimin për Shqipërinë nga stabël në pozitive
24.09.2014 Shoqëria SiCRED sh.a. rrit përsëri prezencën në aksionet e Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a.
01.08.2014 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2014
16.07.2014 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare fillon zbatimin e projektit të asistencës për tregun e pensioneve private vullnetare
14.07.2014 Ata që dëshirojnë të ardhura shtesë duhet të kursejnë më shumë! pdf
14.06.2014 Reforma e Pensioneve pdf
16.05.2014 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31 Mars 2014
08.05.2014 Njoftim Për Transferimin e Selisë Qendrore
09.04.2014 Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare për vitin 2013

Data Titulli i artikullit Link
09.09.2013 Shoqëria SiCRED sh.a. rrit prezencën e saj në aksionet e Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a.
24.01.2013 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me asistencën e Bankës Botërore fillon projektin për harmonizimin e legjislacionit të pensioneve private vullnetare me direktivat e BE-së dhe parimet e OECD-së

Data Titulli i artikullit Link
20.12.2012 Takim i Znj. Enkeleda Shehi, Kryetare e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me përfaqësues të tregjeve të mbikëqyrura nga AMF, për projektet e vitit 2013

This post is also available in: English