Objektivat tona

Mbledhja dhe Investimi i fondeve të pensionit vullnetar si dhe kryerja e pagesave të pensionit, bazuar në liçensën nr.3, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, datë 23.11.2011.

Administrimi i fondeve te pensionit vullnetar dhe aseteve
të sipërmarrjes së investimeve kolektive, mbështetur në licensën me nr.3, datë 30.05.2016, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

NGA T’IA NISËSH

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR

PENSIONI CHECKUP

FONDI I INVESTIMIT CREDINS PREMIUM

KESHILLTARI FINANCIAR

Këshilltari Financiar

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive ofron këshilltarë të brendshëm për t’ju asistuar dhe ndihmuar në lidhje me vendimin se në cilin fond duhet të investoni, karakteristikat e investimit dhe karakteristikat e riskut.

Përse të zgjidhni Credins Invest

Mbledhja dhe Investimi i fondeve të pensionit vullnetar si dhe kryerja e pagesave të pensionit, bazuar në liçensën nr.3, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, datë 23.11.2011.

Më shumë

NJOFTIMET E FUNDIT

SEE MORE
SEE MORE
SEE MORE
SEE MORE