Blog

DOKUMENTACIONI

Prospekti i Fondit është dokumentacion i detyrueshëm për tu lexuar nga çdo investitor përpara se të vendosë të investojë në fond.

 

Raportet mujore mbi ecurinë e Fondit publikohen çdo fillim muaji në faqen zyrtare të shoqërisë.

 

Për të marrë një informacion më të detajuar rreth fondit të pensionit “Credins Pension”, shkarkoni dokumentacionin si më poshtë:

Permbledhje e Prospektit Fondi I Pensionit :

Shkarkoni Dokumentin

Kontratë anëtarësimi individuale

Shkarkoni Dokumentin

Kontratë anëtarësimi në kuadër të një plani profesional

Shkarkoni Dokumentin

Prospekti i Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

Raportet mujore të Fondit të Pensionit Credins Pension, 3 muajt e fundit

 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest