Blog

DOKUMENTACIONI

Prospekti i Fondit është dokumentacion i detyrueshëm për tu lexuar nga çdo investitor përpara se të vendosë të investojë në fond.

 

Raportet mujore mbi ecurinë e Fondit publikohen çdo fillim muaji në faqen zyrtare të shoqërisë.

 

Për të marrë një informacion më të detajuar rreth fondit të pensionit “Credins Pension”, shkarkoni dokumentacionin si më poshtë:

Prospekti i Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

Për një informacion të përmbledhur të prospektit të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, mund të shfletoni Prospektin e Përmbledhur

Shkarkoni Dokumentin

Raporti mujor i Fondit të Pensionit Credins Pension, Janar 2021

Shkarkoni Dokumentin