Blog

DOKUMENTACIONI

Prospekti dhe Informacioni Kyç për Investitorin janë dokumentat kryesorë të Fondit të Investimit “Credins Premium”, dhe të detyrueshme për tu lexuar nga çdo investitor përpara se të vendosë të investojë në fond. Raportet mujore mbi ecurinë e Fondit publikohen çdo fillim muaji në faqen zyrtare të shoqërisë.

 

Për të marrë një informacion më të detajuar rreth fondit të investimit “Credins Premium”, shfletoni dokumentacionin si më poshtë:

Prospekti i Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

Informacionin Kryesor rreth Investitorit

Shkarkoni Dokumentin

Për një informacion të përmbledhur të prospektit të Fondit të Investimit “Credins Premium”, mund të shfletoni Prospektin e Përmbledhur

Shkarkoni Dokumentin

Raporti mujor i Fondit të Investimit “Credins Premium”, Janar 2021

Shkarkoni Dokumentin