Blog

DOKUMENTACIONI

Prospekti dhe Informacioni Kyç për Investitorin janë dokumentat kryesorë të Fondit të Investimit “Credins Premium”, dhe të detyrueshme për tu lexuar nga çdo investitor përpara se të vendosë të investojë në fond. Raportet mujore mbi ecurinë e Fondit publikohen çdo fillim muaji në faqen zyrtare të shoqërisë.

 

Për të marrë një informacion më të detajuar rreth fondit të investimit “Credins Premium”, shfletoni dokumentacionin si më poshtë:

Permbledhje e Prospektit Fondi I Investimit:

Shkarkoni Dokumentin

Prospekti i Fondit të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

Informacionin Kryesor rreth Investitorit

Shkarkoni Dokumentin

Raportet mujore të Fondit të Investimit “Credins Premium”, 3 muajt e fundit

 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest