Blog

 

Raporte mujore 2022

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Dhjetor 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë seksionet “Ankandet e titujve qeveritarë...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Nëntor 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Tetor 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Shtator 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Gusht 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për investitorët e fondit të investimit: Shoqëria Administruese ka ndërmarrë një proces ri-alokimi taktik të...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Korrik 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për investitorët e fondit të investimit: “Rritja e inflacionit që po përjeton ekonomia shqiptare së...