Blog

 

Njoftime

Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji Nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin dhe publikimin e Informacionit Kryesor për Investitorin (KIID) për Fondin e Investimit Credins Premium. Në Informacionin Kryesor për Investitorin është kryer përditësimi i treguesve të fondit për vitin 2022, dokument të cilin mund ta shfletoni elektronikisht në faqen tonë zyrtare në rubrikën Dokumentacioni i Fondit të Investimit Crendins Premium. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, Credins Invest sh.a.   Datë 22.02.2023...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 23,24,25,26 Dhjetor janë si më poshtë vijon:   Datë 23 Dhjetor 2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,617.0988 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,679,991,390.12 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës:...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 22.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,616.9207 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,677,587,532.65 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.3061 ALL Vlera Neto e...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 21.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1.616,7423 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.678.424.374,52 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1.265,2657 ALL Vlera Neto e...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 20.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,616.5641 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,678,971,796.31 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.2280 ALL Vlera Neto e...

Të dhënat e fondeve për datat 16,17,18,19 Dhjetor 2022 Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 16,17, 18, 19 Dhjetor janë si më poshtë vijon:   Datë 16 Dhjetor 2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,615.8525 ALL Vlera Neto...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.12.2022, janë si vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,615.6737 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,678,735,395.27 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.0376 ALL Vlera Neto e Aseteve: 914,338,416.01...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datën 15.11.2022, janë si vijon:   15.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1.610,3705 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.646.327.842,73 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1.279,8207 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.133.202.451,79...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat e mëposhtme, janë si vijon:   11.11.2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,609.6793 Vlera Neto e Aseteve: 1,645,336,169.79 Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,279.4527 Vlera Neto e Aseteve: 1,137,297,092.71   12.11.2022 Fondi i Pensionit...

Dëshirojmë t’ju njoftojmë që në datat 23 Nëntor dhe 13, 14, 15 Dhjetor 2022, Credins Invest do të zhvillojë trajnimin me teme “Edukimi në vazhdim” për agjentët e tregut SIK. Trajnimi do të zhvillohet pranë zyrave qendrore të Bankës Credins, Salla e Trajnimeve në katin -1. Credins...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Tetor 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Shtator 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar...