Blog

 

Keshilla per investitorin

pin upPo jetojmë në periudhë inflacioni të lartë. Investimi ështe mënyra më e mirë për të zbutur ndikimet negative te inflacionit, pasi kthimet e pritshme nga investimi mund të asnjëanësojnë humbjen e vlerës së likuiditetit tuaj për shkak të inflacionit. Niveli i i lartë i inflacionit,...

slots 4rabetGabimi më i madh që investitorët mund të bëjnë kur çmimi i kuotës në fond bie, është që ata të mbyllin investimin duke shitur kuotat dhe duke qëndruar cash. Përse ndodh kjo? Pasi është praktikisht e pamundur të gjesh momentin perfekt apo të përshtatshëm për të...

pin upTë investosh në periudha luhatje të tregut mund të jetë sfiduese. Mos duhet vallë të kthesh investimin në mjete monetare, cash? Shpesh momenti më i mirë për të vlerësuar apo ndryshuar portofolin e investimit është përpara se periudha e luhatjes të fillojë dhe jo më...