Blog

 

Blog

Credins Invest publikon raportin përmbledhës per vitin 2022, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjatë këtij viti. Raporti paraqet një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2022, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit te Shoqërise si dhe misionin dhe sfidat për në vijim. Pjesë...

Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2021 , i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim. Pjesë nga fjala...

Rritja e normave të interesit gjatë këtij viti do të ketë efekte afatshkurtra negative në kthimet nga fondet e investimit, por nuk do të prekë fondet e pensionit. Estela Koçi, Administratore e Përgjithshme e shoqërisë Credins Invest, në intervistën për revistën Monitor, thotë se kontributet...

Gjithmonë e më shumë bota po orientohet drejt edukimit financiar dhe promovimit të marrëdhënies së mençur me paratë. Menaxhimi i parasë ka po aq rëndësi e ndoshta edhe më shumë se sa fitimi i saj, ndaj çdo individ duhet të krijojë objektiva të qarta për...

Në kohën që jetojmë, kur mundësitë financiare janë të mëdha, një rëndësi edhe më të madhe ka dija dhe edukimi financiar. Tani është e sigurtë që me mundësitë e shumta të përfitimit, një menaxhues i zgjuar i parave është gjithmonë më i fituar se një...

Përjashtimi i kontributeve nga tatimi dhe më shumë lehtësi fiskale, si për individin ashtu edhe për punëdhënësin. Një ligj i ri për fondet e pensioneve private është domosdoshmëri për t’iu përgjigjur zhvillimeve të tregut në dekadën e fundit. Znj. Estela Koçi, Drejtore e Përgjithshme e Shoqërisë...

Pse të duhet një fond pensioni? Mosha e pensionit mund të duket e largët dhe sikur ke kohë të mjaftueshme për të menduar për jetën tënde në atë moshë. E përditshmja është e vrullshme dhe të bën të harrosh, e të mos e shtrish planin tënd...

Ja disa këshilla të thjeshta për këdo. Kushdo që ka vendosur në objektivat e vitit të ardhshëm përmirësimin e marrëdhënies me paranë, duhet të aplikojë disa rregulla bazë, që do ta çojnë drejt një lirie financiare gjithmonë e më të madhe. Një nga këshillat kryesore të çdo...