Blog

 

Të nderuar Investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, shoqëria Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe...

Shpesh harrojmë që gjërat e vogla që bëjmë sot ndikojnë të ardhmen tonë! Tërheqja e parakohshme nga llogaria e fondit të pensionit privat është një nga këto veprime që ndikon negativisht në asetet tona afatgjata në këmbim të një nevoje të momentit. Patjetër që mund të...

Në numrin e fundit të revistës së përjavshme me profil ekonomik “Monitor” është publikuar intervista e drejtoreshës së përgjithshme të shoqërisë administruese Credins Invest, Estela Koçi E pyetur në lidhje me situatën e impaktit të pandemisë botërore në ekonomi ajo është shprehur se kriza e papritur...

1. Flisni së bashku rreth parasë Flisni hapur së bashku rreth parasë, pa gjykime dhe flisni shpesh. Mund të filloni duke diskutuar rreth mënyrës se si paraja është menaxhuar në shtëpitë ku secili prej jush është rritur dhe më pas bisedoni rreth situatës tuaj të përgjithshme...

“Interesi i përbërë është mrekullia e tetë e botës. Ai që e kupton e fiton, ai që nuk e kupton e humbet ” - Albert Einstein Çfarë është Interesi i Përbërë? Interesi i përbërë është padyshim një nga forcat më të fuqishme në tregjet  financiare. Kur përllogarisim...

Të nderuar miq dhe klientë të Credins Invest, Duke ndjekur me vëmendje të veçantë të gjitha zhvillimet mbi situatën e shkaktuar nga përhapja e virusit COVID-19, Drejtimi i Credins Invest ka ndërmarrë disa hapa të rëndësishme. Shëndeti dhe siguria e klientëve dhe punonjësve tanë janë të...

Investitorët në përgjithësi kanë njohuri se ndryshimi i normave të interesit ndikon në vlerën e obligacioneve. Si dhe sa ndikohet vlera e një obligacioni apo një portofoli obligacionesh nga rënia apo rritja e normave të interesit, mund të matet me treguesin e Kohëzgjatjes, ose ndryshe...

Shumë investitorë mund të jenë të njohur me konceptin që kohëzgjatja e investimit është më e rëndësishme sesa momenti i investimit për të siguruar fitime të qëndrueshme në afatgjatë. Por shumë investitorë e kanë të vështirë të qëndrojnë të investuar kur performanca përkeqësohet, një qëndrim...

Të nderuar investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria për parandalimin e përhapjes së Covid-19, Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe vazhdimësinë e...

Individët investojnë për shumë arsye. Pavarësisht se cilat mund të jenë qëllimet tuaja personale financiare, për t’i arritur ato, duhet të siguroheni që paratë tuaja po punojnë shumë dhe po punojnë zgjuar! Por me tregjet e ndërlikuara globale të ditës së sotme dhe kaq shumë...