Blog

 

Author: credins

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për datat 23,24,25,26 Dhjetor janë si më poshtë vijon:   Datë 23 Dhjetor 2022 Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,617.0988 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,679,991,390.12 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës:...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 22.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1,616.9207 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1,677,587,532.65 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1,265.3061 ALL Vlera Neto e...

Të nderuar Klientë, Të dhënat e fondit te pensionit vullnetar dhe fondit të investimit për date 21.12.2022 janë si më poshtë vijon:   Fondi i Pensionit Vullnetar “Credins Pension” Çmimi i kuotës: 1.616,7423 ALL Vlera Neto e Aseteve: 1.678.424.374,52 ALL   Fondi i Investimit “Credins Premium” Çmimi i kuotës: 1.265,2657 ALL Vlera Neto e...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Nëntor 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar...