Blog

 

Author: admin-credins

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Shtator 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për klientët e fondit të investimit është të lexojnë informacionin shtesë dhe të detajuar...

Po jetojmë në periudhë inflacioni të lartë. Investimi ështe mënyra më e mirë për të zbutur ndikimet negative te inflacionit, pasi kthimet e pritshme nga investimi mund të asnjëanësojnë humbjen e vlerës së likuiditetit tuaj për shkak të inflacionit. Niveli i i lartë i inflacionit, sjell...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Gusht 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për investitorët e fondit të investimit: Shoqëria Administruese ka ndërmarrë një proces ri-alokimi taktik të...

Gabimi më i madh që investitorët mund të bëjnë kur çmimi i kuotës në fond bie, është që ata të mbyllin investimin duke shitur kuotat dhe duke qëndruar cash. Përse ndodh kjo? Pasi është praktikisht e pamundur të gjesh momentin perfekt apo të përshtatshëm për të dalë...

Ju njoftojmë që Credins Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Raportet Mujore, Korrik 2022 lidhur me ecurinë e fondit të investimit “Credins Premium” dhe fondit të pensionit “Credins Pension”. E rëndësishme për investitorët e fondit të investimit: “Rritja e inflacionit që po përjeton ekonomia shqiptare së...

Të investosh në periudha luhatje të tregut mund të jetë sfiduese. Mos duhet vallë të kthesh investimin në mjete monetare, cash? Shpesh momenti më i mirë për të vlerësuar apo ndryshuar portofolin e investimit është përpara se periudha e luhatjes të fillojë dhe jo më pas....

Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji Nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Investimit “Credins Premium” dhe Informacionin Kryesor...

Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2021 , i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim. Pjesë nga fjala...

Rritja e normave të interesit gjatë këtij viti do të ketë efekte afatshkurtra negative në kthimet nga fondet e investimit, por nuk do të prekë fondet e pensionit. Estela Koçi, Administratore e Përgjithshme e shoqërisë Credins Invest, në intervistën për revistën Monitor, thotë se kontributet...

Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe aktet nënligjore të dala nën zbatim të tij, shoqëria “Credins Invest” sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Pensionit “Credins...

Gjithmonë e më shumë bota po orientohet drejt edukimit financiar dhe promovimit të marrëdhënies së mençur me paratë. Menaxhimi i parasë ka po aq rëndësi e ndoshta edhe më shumë se sa fitimi i saj, ndaj çdo individ duhet të krijojë objektiva të qarta për...

Në kohën që jetojmë, kur mundësitë financiare janë të mëdha, një rëndësi edhe më të madhe ka dija dhe edukimi financiar. Tani është e sigurtë që me mundësitë e shumta të përfitimit, një menaxhues i zgjuar i parave është gjithmonë më i fituar se një...