Blog

 

Author: admin-credins

Znj. Estela Koçi, drejtore e përgjithshme e shoqërisë administruese të fondeve Credins Invest, në një intervistë për revistën Monitor, shprehet se incentivat fiskale për të nxitur zhvillimin e pensioneve private sot janë të pamjaftueshme. Sipas saj, nevojitet një limit më i lartë i përjashtimit të...

Në mbledhjen e datës 26 mars 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, miratoi regjistrimin e Fondit të Investimeve Alternative për klientët profesionistë dhe të kualifikuar, Sea Land Alternative Investment Fund, Shoqëri Komandite SIK. Fondi do të administrohet nga Shoqëria Administruese e Fondeve “Credins Invest”...

Menaxhimi i parasë duket se vazhdon të jetë një nga çështjet kryesore që të rriturit hasin vështirësi. Shumica e të rriturve kanë adaptuar zakonet financiare në momentin që kanë patur një burim të ardhurash personal që zakonisht është nga puna, pra nga mosha 18 vjeç...

Të nderuar anëtarë, Ju bëjmë me dije që kontratat e anëtarësimit në fondin e pensionit vullnetar kanë pësuar disa ndryshime. Ndryshimet në kontratat e anëtarësimit, nuk e afektojnë marrëdhënien bazë kontraktuale të anëtarëve ekzistues, pasi konsistojnë në plotësimin e të dhënave personale të anëtarëve apo edhe...

Përshtatshmëria e aktivitetit dhe licencimi i shoqërisë Credins Invest sh.a., edhe për administrimin e Fondeve të Investimeve Alternative Në mbledhjen e datës 29 dhjetor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi miratimin e përshtatshmërisë së aktivitetit të shoqërisë administruese “Credins Invest” sh.a., me...

Të nderuar Investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, shoqëria Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe...

Të nderuar Investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, shoqëria Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe...

Shpesh harrojmë që gjërat e vogla që bëjmë sot ndikojnë të ardhmen tonë! Tërheqja e parakohshme nga llogaria e fondit të pensionit privat është një nga këto veprime që ndikon negativisht në asetet tona afatgjata në këmbim të një nevoje të momentit. Patjetër që mund të...

Në numrin e fundit të revistës së përjavshme me profil ekonomik “Monitor” është publikuar intervista e drejtoreshës së përgjithshme të shoqërisë administruese Credins Invest, Estela Koçi E pyetur në lidhje me situatën e impaktit të pandemisë botërore në ekonomi ajo është shprehur se kriza e papritur...

“Interesi i përbërë është mrekullia e tetë e botës. Ai që e kupton e fiton, ai që nuk e kupton e humbet ” - Albert Einstein Çfarë është Interesi i Përbërë? Interesi i përbërë është padyshim një nga forcat më të fuqishme në tregjet  financiare. Kur përllogarisim...

Të nderuar miq dhe klientë të Credins Invest, Duke ndjekur me vëmendje të veçantë të gjitha zhvillimet mbi situatën e shkaktuar nga përhapja e virusit COVID-19, Drejtimi i Credins Invest ka ndërmarrë disa hapa të rëndësishme. Shëndeti dhe siguria e klientëve dhe punonjësve tanë janë të...