Blog

 

FONDI I PENSIONIT | LOG IN Credins Invest është shoqëria administruese e fondeve të pensioneve vullnetare që prej vitit 2011, dhe e investimeve të sipërmarrjeve kolektive duke filluar nga viti 2016.

Me një eksperiencë 10 vjeçare në treg, Credins Invest ka krijuar një portofol klientësh besnikë, të cilët na kanë besuar dhe kanë investuar në fondin e pensionit vullnetar dhe fondin e investimit.