Blog

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E INVESTIMIT 2023

31.12.2023

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium” 2023

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i katert 2023

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2023

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Dytë 2023

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2023

Shkarkoni Dokumentin