Blog

RAPORTE TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE 2023

30.06.2023

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Dytë 2023

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2023

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Parë 2023

Shkarkoni Dokumentin