Blog

RAPORTET FINANCIARE PER FONDIN E PENSIONIT 2023

31.12.2023

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension” 2023

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i katert 2023

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Tretë 2023

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Dytë 2023

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2023

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Parë 2023

Shkarkoni Dokumentin