Blog

 

Qëndro i investuar kur tregu luhatet!

Qëndro i investuar kur tregu luhatet!

Të investosh në periudha luhatje të tregut mund të jetë sfiduese. Mos duhet vallë të kthesh investimin në mjete monetare, cash?

Shpesh momenti më i mirë për të vlerësuar apo ndryshuar portofolin e investimit është përpara se periudha e luhatjes të fillojë dhe jo më pas. Nëse je i pasigurt nëse duhet të ndërmarrësh ndonjë veprim me investimin, atëherë me shumë mundësi nuk duhet të bësh asnjë veprim. Vazhdo të qëndrosh i investuar edhe në situata të lëvizjes së tregjeve.

Qëndrueshmëria përgjatë periudhave të luhatjes së tregut zakonisht shpërblen investitorin e duruar në afatgjatë!

______________

Investimi në fond nuk është i garantuar! Performanca e kaluar nuk është një udhëzues, premtim apo garanci për performancën e ardhshme dhe nuk duhet të jetë faktori i vetëm i shqyrtimit gjatë zgjedhjes së një produkti. Të gjitha investimet financiare përfshijnë një element risku. Prandaj, vlera e investimit tuaj dhe të ardhurat nga ajo do të ndryshojnë. Për informacion shtesë, jeni të ftuar të lexoni Prospektin e Fondit