Blog

 

Regjistrimi i Fondit “Green View Alternative Investment Fund”

Regjistrimi i Fondit “Green View Alternative Investment Fund”

Në mbledhjen e datës 29 Dhjetor 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, miratoi regjistrimin e Fondit të Investimeve Alternative për klientët profesionistë dhe të kualifikuar, Green View Alternative Investment Fund, Shoqëri Komandite SIK. Fondi do të administrohet nga Shoqëria Administruese e Fondeve “Credins Invest” sh.a.

 

Datë: 29.12.2021