Blog

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E INVESTIMIT 2022

31.12.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2022

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2022

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2022

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Dytë 2022

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2022

Shkarkoni Dokumentin