Blog

RAPORTE TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE 2022

31.12.2022

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Katërt 2022

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2022

Pasqyrat financiare të audituara
të Shoqërisë:

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2022

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Tretë 2022

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2022

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Dytë 2022

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2022

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Parë 2022

Shkarkoni Dokumentin