Blog

 

Regjistrimi i Fondit “Sea Land Alternative Investment Fund”

Regjistrimi i Fondit “Sea Land Alternative Investment Fund”

Në mbledhjen e datës 26 mars 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, miratoi regjistrimin e Fondit të Investimeve Alternative për klientët profesionistë dhe të kualifikuar, Sea Land Alternative Investment Fund, Shoqëri Komandite SIK. Fondi do të administrohet nga Shoqëria Administruese e Fondeve “Credins Invest” sh.a.

Datë : 26/03/2021