Blog

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E INVESTIMIT 2021

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin