Blog

RAPORTE TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE 2021

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Katërt 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2021

Pasqyrat financiare të audituara të Shoqërisë Administruese

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin