Blog

RAPORTET FINANCIARE PER FONDIN E PENSIONIT 2021

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Katërt 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin