Blog

 

Gusht 2020

Të nderuar investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria për parandalimin e përhapjes së Covid-19, Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe vazhdimësinë e...

Në një intervistë të dhëne për “Monitor“, revistën e përjavshme me profil ekonomik, Estela Koçi, Administratore e Përgjithshme e Credins Invest iu përgjigj një serie pyetjesh që lidhen me tregun e investimeve në Shqipëri. Më poshtë gjeni intervistën e plotë: Fondet e pensioneve vullnetare kanë parë, vit...

Të nderuar Investitorë, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit te Investimit “Credins Premium”, miratuar nga Autoriteti...

Është e vështirë që me situatën aktuale të mos shqetësohesh për të ardhmen e financave të tua. Është pikërisht në ditë të vështira si këto që po kalojmë kur siguria dhe perspektiva për një të ardhme financiare më të mirë kërkon të jetë në majën...

Java e diskutimit mbi paranë është një event i përvitshëm, i cili zhvillohet zakonisht në javën e dytë të Nëntorit, në këtë rast 12-18 nëntor, me synimin për të promovuar mirëqenien financiare. Bizneset dhe institucionet të cilat ofrojnë mbështetje dhe menaxhim financiar luajnë një rol...

Lançohet platforma online nga Bursa Shqiptare e Titujve, ALSE, për publikimin e të dhënave për fondet e pensionit vullnetar dhe fondet e investimeve. Credins Invest sh.a. dhe shoqëritë e tjera administruese të fondeve, do të publikojnë të dhënat ditore në nje platformë të vetme, duke...

Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2019, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim.
Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2019, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim.

Të nderuar Investitorë, Në kuadër të Ligjit nr. 4/2020 datë 30.01.2020 për “Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”, Credins Invest është e angazhuar në përmbushjen e dispozitave të ligjit dhe ka detyrimin e raportimit të të dhënave të kërkuara për çdo klient, qoftë individ, person...

Tregu i pensioneve private vullnetare ka përvijuar tendenca të shpejta rritje nga viti në vit, si në drejtim të rritje së numrit të anëtarëve pjesëmarrës në fondet e pensionit, ashtu edhe për vlerën e aseteve neto në administrim të fondeve të pensioneve. Rritja e numrit të...

Shumë investitorë mund të jenë të njohur me konceptin që kohëzgjatja e investimit është më e rëndësishme sesa momenti i investimit për të siguruar fitime të qëndrueshme në afatgjatë. Por shumë investitorë e kanë të vështirë të qëndrojnë të investuar kur performanca përkeqësohet, një qëndrim...

Të nderuar klientë të Credins Invest, Bazuar në situatën e krijuar në vend e më gjerë si pasojë e Coronavirus-it, shoqëria Credins Invest ka përgatitur disa udhëzime për klientët dhe punonjësit e saj. Referuar rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për të parandaluar përhapjen e këtij...

 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest