Blog

RAPORTI VJETOR 2019 i Shoqërisë Administruese

RAPORTI VJETOR 2019 i Shoqërisë Administruese

Credins Invest publikon raportin permbledhes per vitin 2019 i cili paraqet performancen dhe ecurine e fondeve pergjate ketij viti.