Blog

 

Korrik 2020

Të nderuar Investitorë, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit te Investimit “Credins Premium”, miratuar nga Autoriteti...

Është e vështirë që me situatën aktuale të mos shqetësohesh për të ardhmen e financave të tua. Është pikërisht në ditë të vështira si këto që po kalojmë kur siguria dhe perspektiva për një të ardhme financiare më të mirë kërkon të jetë në majën...

Java e diskutimit mbi paranë është një event i përvitshëm, i cili zhvillohet zakonisht në javën e dytë të Nëntorit, në këtë rast 12-18 nëntor, me synimin për të promovuar mirëqenien financiare. Bizneset dhe institucionet të cilat ofrojnë mbështetje dhe menaxhim financiar luajnë një rol...

Lançohet platforma online nga Bursa Shqiptare e Titujve, ALSE, për publikimin e të dhënave për fondet e pensionit vullnetar dhe fondet e investimeve. Credins Invest sh.a. dhe shoqëritë e tjera administruese të fondeve, do të publikojnë të dhënat ditore në nje platformë të vetme, duke...