Blog

 

Qershor 2020

Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2019, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim.
Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2019, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim.

Të nderuar Investitorë, Në kuadër të Ligjit nr. 4/2020 datë 30.01.2020 për “Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”, Credins Invest është e angazhuar në përmbushjen e dispozitave të ligjit dhe ka detyrimin e raportimit të të dhënave të kërkuara për çdo klient, qoftë individ, person...