Blog

 

Shkurt 2020

1. Flisni së bashku rreth parasë Flisni hapur së bashku rreth parasë, pa gjykime dhe flisni shpesh. Mund të filloni duke diskutuar rreth mënyrës se si paraja është menaxhuar në shtëpitë ku secili prej jush është rritur dhe më pas bisedoni rreth situatës tuaj të përgjithshme...