Blog

 

Dhjetor 2020

Përshtatshmëria e aktivitetit dhe licencimi i shoqërisë Credins Invest sh.a., edhe për administrimin e Fondeve të Investimeve Alternative Në mbledhjen e datës 29 dhjetor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi miratimin e përshtatshmërisë së aktivitetit të shoqërisë administruese “Credins Invest” sh.a., me...

Të nderuar Investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, shoqëria Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe...

Të nderuar Investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, shoqëria Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe...

Shpesh harrojmë që gjërat e vogla që bëjmë sot ndikojnë të ardhmen tonë! Tërheqja e parakohshme nga llogaria e fondit të pensionit privat është një nga këto veprime që ndikon negativisht në asetet tona afatgjata në këmbim të një nevoje të momentit. Patjetër që mund të...

Në numrin e fundit të revistës së përjavshme me profil ekonomik “Monitor” është publikuar intervista e drejtoreshës së përgjithshme të shoqërisë administruese Credins Invest, Estela Koçi E pyetur në lidhje me situatën e impaktit të pandemisë botërore në ekonomi ajo është shprehur se kriza e papritur...

Investitorët në përgjithësi kanë njohuri se ndryshimi i normave të interesit ndikon në vlerën e obligacioneve. Si dhe sa ndikohet vlera e një obligacioni apo një portofoli obligacionesh nga rënia apo rritja e normave të interesit, mund të matet me treguesin e Kohëzgjatjes, ose ndryshe...

Të nderuar investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria për parandalimin e përhapjes së Covid-19, Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe vazhdimësinë e...

Individët investojnë për shumë arsye. Pavarësisht se cilat mund të jenë qëllimet tuaja personale financiare, për t’i arritur ato, duhet të siguroheni që paratë tuaja po punojnë shumë dhe po punojnë zgjuar! Por me tregjet e ndërlikuara globale të ditës së sotme dhe kaq shumë...

Të nderuar Anëtarë, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Pensionit...

Credins Invest për të tretin vit rradhazi është pjesë e programit #YouareCredins nga Credins Bank, duke mundësuar trajnime rreth produkteve dhe mundësi punësimi për studentët më të talentuar. Programi #YouareCredins është një program rekrutimi dhe trajnimi për studentë të sapo diplomuar në shkencat ekonomike, juridike, teknologji...