Blog

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E INVESTIMIT 2020

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin