Blog

RAPORTE TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE 2020

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat financiare të audituara të Shoqërisë Administruese

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin